Trang chủ

HỘI NGHỊ – TRIỂN LÃM QUỐC TẾ LẦN THỨ 4

VỀ ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA

THE 4TH VIETNAM INTERNATIONAL CONFERENCE AND EXHIBITION

ON CONTROL AND AUTOMATION

1 – 2/12/2017, Thành phố Hồ Chí Minh 

 

Hội Tự động hoá Việt Nam định kỳ 2 năm một lần tổ chức Hội nghị – Triển lãm quốc tế về Điều khiển và Tự động hoá với tên tiếng Anh là Vietnam International Conference and Exhibition on Control and Automation (VCCA) nhằm thúc đẩy phát triển Điều khiển học và Công nghệ Tự động hoá phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của đất nước. Hội nghị VCCA-2017 là Hội nghị VCCA  lần thứ 4 được Hội Tự động hoá Việt Nam, Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia TP HCM, Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM, phối hợp tổ chức tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC) trong 2 ngày 01-02/12/2017.

 

TIÊU CHÍ HỘI NGHỊ: 

Điều khiển và Tự động hoá

hướng tới cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4

 

CÁC CHỦ ĐỀ CHÍNH CỦA HỘI NGHỊ:

  1. Điều khiển học: Lý thuyết hệ thống; Lý thuyết điều khiển; Hệ phi tuyến; Các hệ rời rạc, hệ lai; Mô hình hoá và mô phỏng; Điều khiển tối ưu; Nhận dạng hệ thống; Lọc và ước lượng trạng thái; Điều khiển thích nghi và các hệ học; Điều khiển bền vững; Điều khiển thông minh, hệ mờ, hệ chuyên gia, mạng nơ ron, thuật gien; Điều khiển chuyển động; Điều khiển điện tử công suất; Mô hình hóa và điều khiển rô bốt công nghiệp; Điều khiển  xe tự hành, rô bốt di động; Điều khiển các hệ sinh học; Điều khiển trên cơ sở thông tin hình ảnh; Điều khiển trên cơ sở ngôn ngữ tự nhiên, tư thế và hành vi; Các hệ điều khiển kích cỡ micro và nanno; Điều khiển các loại máy điện, truyền động và hệ thống năng lượng.
  1. Tự động hoá: Cảm biến và cơ cấu chấp hành, I/O thông minh; Hệ thống tự động hóa tích hợp toàn diện; Các hệ SCADA/HMI, DCS, CAD/CAM/CIM/CNC; Hệ thống nhúng, công nghệ PLC, PXI, IPC; Mô hình hóa và mô phỏng quá trình sản xuất; Điều khiển quá trình  công nghệ; Tự động hóa phòng thí nghiệm; Hệ thống đo lường thông minh; Mạng đo và điều khiển; Phần mềm tự động hóa; Vi xử lý, SOC, DSP, FPGA, ASIC trong điều khiển; Điện tử công suất; Internet of Things; Big Data; Sensor Networks.
  1. Ứng dụng: Thành phố thông minh; Hệ thống điều khiển giao thông thông minh; Điều khiển quá trình trong nhà máy (giấy, xi-măng, vật liệu vv…); Tự động hóa trong công nghiệp tàu thuỷ; Tự động hóa trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản; Tự động hóa trong nước cấp và nước thải; Tự động hóa cao ốc, nhà thông minh; Tự động hóa trong hầm mỏ, khai thác khoáng sản và luyện kim; Tự động hóa trong chế tạo máy; Tự động hóa trong ngành dệt may và da giầy; Tự động hóa trong lĩnh vực  năng lượng, điện năng và năng lượng tái tạo; Ứng dụng điều khiển trong lĩnh vực hàng không vũ trụ; Ứng dụng trong an ninh, quốc phòng; Ứng dụng trong giáo dục và đào tạo; Ứng dụng trong y tế và chăm sóc sức khoẻ cộng đồng; Ứng dụng trong  phòng chống thiên tai và xử lý ô nhiễm môi trường; Điều khiển-giám sát cho hệ thống chống ngập thành phố; Các ứng dụng khác.

 

QUY CÁCH NỘP BÀI

Bài báo phải là công trình công bố các kết quả nghiên cứu và ứng dụng mới, chưa công bố được viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh theo định dạng của Hội nghị VCCA-2017. Quy cách viết bài xin tham khảo ở trang web Hội nghị và nộp trực tuyến toàn văn qua trang web http://www.vcca.engineer/vcca2017/vi trước ngày 20/8/2017. Khi bài báo được chấp nhận tác giả phải đăng ký tham dự và trình bày tại Hội nghị. Các báo cáo không đăng ký trình bày sẽ không được đưa vào CD kỷ yếu Hội nghị.

 

ĐỀ XUẤT PHIÊN BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ

Hội nghị VCCA-2017 khuyến khích các đề xuất mở phiên báo cáo theo các chuyên đề riêng tại Hội nghị của các tổ chức hay cá nhân nghiên cứu và đào tạo liên quan đến lĩnh vực điều khiển và tự động hóa. Các đề nghị này xin gửi trực tiếp tới trưởng ban chương trình theo địa chỉ email quang.nguyenphung@hust.edu.vn.

 

QUẢNG CÁO VÀ TRIỂN LÃM

Các đơn vị, cá nhân có nhu cầu quảng cáo, triển lãm giới thiệu sản phẩm, dịch vụ tại Hội nghị và trong các ấn phẩm của Hội nghị xin liên hệ trực tiếp tới Ban tổ chức của Hội nghị.

 

TÀI TRỢ CHO HỘI NGHỊ

Ban tổ chức Hội nghị đánh giá cao và kêu gọi  các đơn vị  và cá nhân tài trợ, ủng hộ bằng hiện vật, dịch vụ hay ngân khoản để Hội nghị VCCA-2017 thành công tốt đẹp. Mọi tài trợ bằng hiện vật, hay dịch vụ xin  liên hệ với Ban tổ chức Hội nghị. Mọi tài trợ cho Hội nghị đều được ghi danh và công bố ở Hội nghị.