Ban Tổ chức

 

Cơ quan đồng tổ chức

Hội Tự động hoá Việt Nam

Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh

Cục công tác phía Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ

Công ty cổ phần VIETFAIR

 

Cơ quan bảo trợ

Bộ Khoa học và Công nghệ

Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh

Ủy Ban nhân dân TP Hồ Chí Minh

Bộ Công thương

 

Chủ tịch

TS. Nguyễn Quân – Chủ tịch Hội TĐH Việt Nam

GS. TS. Vũ Đình Thành – Hiệu trưởng trường ĐH Bách khoa, ĐH Quốc gia TP HCM

 

Hội đồng Cố vấn

GS. TSKH. Nguyễn Xuân Quỳnh – Chủ tịch HĐ Chức danh GS

GS. TSKH. Cao Tiến Huỳnh – Phó CT HĐ Chức danh GS

Ông Nguyễn Cẩm Tú – Nguyên Thứ trưởng Bộ CT

Ông Phạm Việt Tiến – Phó TGĐ Đài THVN

PGS. TS. Hoàng Minh Sơn – Hiệu trưởng ĐH Bách khoa HN

 

Trưởng Ban tổ chức

TS. Lê Xuân Rao – Phó CT Hội TĐH Việt Nam

TS. Nguyễn Việt Dũng – GĐ Sở KH&CN, TP HCM

TS. Đỗ Hồng Tuấn – Trưởng khoa Điện-Điện tử, ĐH Bách Khoa, ĐHQG TP HCM

 

Trưởng Ban doanh nghiệp

TS. Đinh Văn Hiến – Phó CT Hội TĐH Việt Nam

TS. Trương Đình Châu – ĐH Bách Khoa, ĐHQG TP HCM

 

Trưởng Ban chương trình

GS. TSKH. Nguyễn Phùng Quang – ĐH Bách Khoa Hà Nội

 

Phó Trưởng Ban chương trình

GS. TSKH. Nguyễn Công Định – Học viện Kỹ thuật Quân sự

PGS. TS. Hồ Phạm Huy Ánh – ĐH Bách Khoa, ĐHQG TP HCM

PGS. TS. Bùi Quốc Khánh – ĐH Bách Khoa Hà Nội

PGS. TS. Thái Quang Vinh – Viện CNTT, VHLKHCNVN

 

Ủy viên Ban chương trình

GS. TS. Nguyễn Hồng Anh – ĐH Quy Nhơn

TS. Trương Đình Châu – ĐH Bách Khoa, ĐHQG TP HCM

PGS. TS. Nguyễn Hữu Công – ĐH KTCN, ĐHThái Nguyên

TS. Nguyễn Mạnh Cường – Học viện KTQS

PGS. TS. Nguyễn Tăng Cường – Học viện KTQS

PGS. TS. Lê Văn Doanh – ĐH BK HN

TS. Nguyễn Anh Duy – ĐH BK, ĐH Đà Nẵng

PGS. TS. Lê Anh Dũng – Học viện KTQS

PGS. TS. Lê Bá Dũng – Viện CNTT, VHLKHCNVN

PGS. TS. Bùi Thế Dũng – Viện Vật lý, VHLKHCNVN

PGS. TS. Phạm Trung Dũng – Học viện KTQS

PGS. TS. Tô Văn Dực – Viện KH và CN Quân sự

TS. Nguyễn Quang Hải – Viện KTQS HQ

TS. Đỗ Trung Hải – ĐH KTCN, ĐHThái Nguyên

GS. TS. Đào Văn Hiệp – Học viện KTQS

TS. Đặng Xuân Hoài – Tổng Công ty Tàu thủy

PGS. TS. Nguyễn Quang Hoan – Học viện CN BCVT

GS. TSKH. Thân Ngọc Hoàn – ĐH Dân lập Hải Phòng

TS. Phạm Quốc Hoàng – Học viện KTQS

PGS. TS. Huỳnh Thái Hoàng – ĐH BK , ĐHQGTP HCM

PGS. TS. Nguyễn Như Hiển – ĐH KTCN, ĐHThái Nguyên

TS. Phan Văn Hiền – ĐH BK, ĐH Đà Nẵng

TS. Ngô Quang Hiếu – ĐH Cần Thơ

TS. Trần Thanh Hùng – ĐH Cần Thơ

GS. TSKH. Nguyễn Văn Khang – ĐH BK HN

PGS. TS. Lại Khắc Lãi – ĐH KTCN, ĐHThái Nguyên

PGS. TS. Nguyễn Ngọc Lâm – PV VIETLINA, TP.HCM

GS. TS. Lê Hùng Lân – Viện ƯDCN, Bộ KH&CN

PGS. TS. Nguyễn Văn Liễn – ĐH BK HN

PGS. TSKH. Trần Hoài Linh – ĐH BK HN

GS. TSKH. Hồ Đắc Lộc – ĐH KTCN TP HCM

TS. Nguyễn Hoàng Mai – ĐH BK, ĐH Đà Nẵng

PGS. TS. Tạ Cao Minh – ĐH BK HN

PGS. TS. Trần Trọng Minh – ĐH BK HN

GS. TS. Phan Xuân Minh – ĐH BK HN

PGS. TS. Dương Hoài Nghĩa – ĐH BK, ĐHQG TP HCM

PGS. TS. Nguyễn Chí Ngôn – ĐH Cần Thơ

PGS. TS. Nguyễn Văn  Nhờ – ĐH BK, ĐHQG TP HCM

GS. TSKH. Vũ Ngọc Phát – Viện Toán, VHLKHCNVN

GS. TS. Nguyễn Doãn Phước – ĐH BK HN

PGS. TS. Lê Hoài Quốc – Sở KH và CN TP HCM

PGS. TS. Nguyễn Chỉ Sáng – Viện NC Cơ khí

PGS. TS. Đặng Ngọc Thanh – Học viện KTQS

PGS. TS. Lưu Kim Thành – ĐH HHHP

PGS. TS. Trần Đức Thuận – Viện KH và CN Quân sự

PGS. TS. Vũ Hỏa Tiễn – Học viện KTQS

TS. Võ Như Tiến – ĐH BK, ĐH Đà Nẵng

PGS. TS. Nguyễn Tân Tiến – ĐH BK, ĐHQG TP HCM

PGS. TS. Phạm Ngọc Tiệp – ĐH HHHP

PGS. TS. Lê Tòng – ĐH GTVT

TS. Võ Minh Trí – ĐH Cần Thơ

TS. Nguyễn Thế Truyện – Viện NC ĐT-TH-TĐH

TS. Phạm Minh Tuấn – Viện CNVT, VHLKHCNVN

TSKH. Phạm Đình Tùng – Học viện KTQS

PGS. TS. Trần Xuân Tùy – ĐH BK, ĐH Đà Nẵng

PGS. TS. Đào Hoa Việt  – Học viện KTQS

PGS. TS. Đoàn Quang Vinh – ĐH BK, ĐH Đà Nẵng

PGS. TS. Trần Quang Vinh – ĐH  Quốc gia HN

GS. TS. Phạm Thị  Ngọc Yến – ĐH BK HN