Giới thiệu hội nghị

Hội Tự động hoá Việt Nam định kỳ 2 năm một lần tổ chức Hội nghị – Triển lãm quốc tế về Điều khiển và Tự động hoá với tên tiếng Anh là Vietnam International Conference and Exhibition on Control and Automation (VCCA) nhằm thúc đẩy phát triển Điều khiển học và Công nghệ Tự động hoá phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của đất nước. Hội nghị VCCA-2017 là Hội nghị VCCA  lần thứ 4 được Hội Tự động hoá Việt Nam, Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia TP HCM, Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM phối hợp tổ chức tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC) trong 2 ngày 01-02/12/2017.