Tài trợ

 

Cơ quan bảo trợ

  • UBND Thành phố Hồ Chí Minh
  • Bộ Khoa học và Công nghệ
  • Bộ Công thương
  • Ban Đối Ngoại Trung ương
  • Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
  • Liên Hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam