Giới thiệu hội nghị

Hội Tự động hóa Việt Nam định kỳ 2 năm một lần tổ chức Hội nghị – Triển lãm quốc tế về Điều khiển và Tự động hóa (Vietnam International Conference and Exhibition on Control and Automation – VCCA) nhằm thúc đẩy phát triển Điều khiển học và Công nghệ Tự động hóa phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Hội nghị VCCA-2021 là Hội nghị VCCA lần thứ 6 được Hội Tự động hóa Việt Nam và Đại học Quốc gia TPHCM phối hợp tổ chức tại Trung tâm Hội nghị 272 (272 Võ Thị Sáu, Q. 3, TP. HCM) trong hai ngày 08-09/04/2022.

.