Giới thiệu hội nghị

Hội Tự động hóa Việt Nam định kỳ 2 năm một lần tổ chức Hội nghị – Triển lãm quốc tế về Điều khiển và Tự động hóa (Vietnam International Conference and Exhibition on Control and Automation – VCCA) nhằm thúc đẩy phát triển Điều khiển học và Công nghệ Tự động hóa phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Hội nghị VCCA-2021 là Hội nghị VCCA lần thứ 6 được Hội Tự động hóa Việt Nam và Đại học Quốc gia TPHCM phối hợp tổ chức tại Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG HCM và nhà thi đấu TDTT Phú Thọ trong 3 ngày 03-05/11/2021.