Địa điểm

 

Trung tâm Hội nghị 272

272 Võ Thị Sáu, Q. 3, TP. HCM