Ban Tổ chức

 

Cơ quan đồng tổ chức

Hội Tự động hoá Việt Nam (VAA)

Đại học Quốc gia TPHCM (VNU-HCM)

Công ty cổ phần VIETFAIR

 

Cơ quan bảo trợ

Bộ Khoa học và Công nghệ (MOST)

Bộ Công thương (MOIT)

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA)

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST)

 

Chủ tịch

TS. Nguyễn Quân – Chủ tịch Hội TĐH Việt Nam

 

Hội đồng Cố vấn

GS. TSKH. Nguyễn Xuân Quỳnh – Chủ tịch HĐ Chức danh GS

PGS.TS. Vũ Hải Quân – Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM

GS.TSKH. Hồ Đắc Lộc – Hiệu trưởng Công nghệ Tp.HCM

GS.TSKH Nguyễn Phùng Quang – ĐH Bách khoa Hà Nội

TS. Nghiêm Vũ Khải – Nguyên Phó Chủ tịch VUSTA

Ông Đoàn Duy Khương – Phó Chủ tịch VCCI

Ông Phạm Việt Tiến – Nguyên Phó TGĐ Đài THVN

 

Trưởng Ban tổ chức

TS. Dương Nguyên Bình – Phó CT Hội TĐH Việt Nam

PGS.TS. Mai Thanh Phong – Hiệu trưởng Trường Đại học Bách Khoa, ĐHQG TPHCM

PGS. TS. Bùi Quốc Khánh – Phó CT Hội TĐH Việt Nam

PGS. TS. Lê Hoài Quốc – Chủ tịch Hội TĐH TP HCM

TS. Bùi Thanh Tùng – Chủ tịch Hội TĐH TP Hải Phòng

 

 

Trưởng Ban doanh nghiệp

Ông Nguyễn Cẩm Tú – Phó CT Hội TĐH Việt Nam

 

Trưởng Ban chương trình

PGS. TS. Thái Quang Vinh – Viện CNTT, Viện HLKHCNVN

 

Phó Trưởng Ban chương trình

GS. TSKH. Hồ Đắc Lộc – ĐH Công nghệ TP HCM

GS. TSKH. Nguyễn Công Định – Học viện Kỹ thuật Quân sự

GS. TS. Hồ Phạm Huy Ánh – ĐH Bách Khoa, ĐHQG TP HCM

GS.TS. Nguyễn Thanh Thuỷ – ĐH QG Hà Nội

PGS. TS. Bùi Quốc Khánh – ĐH Bách Khoa Hà Nội

PGS. TS. Đoàn Quang Vinh – ĐH BK, ĐH Đà Nẵng

PGS. TS. Lê Hoài Quốc – Hội TĐH TP HCM

PGS. TS. Nguyễn Chí Ngôn – ĐH Cần Thơ

PGS. TS. Nguyễn Hữu Công – ĐH Thái Nguyên

 

Ủy viên Ban chương trình

GS. TS. Nguyễn Hồng Anh – ĐH Quy Nhơn

TS. Trương Đình Châu – ĐH Bách Khoa, ĐHQG TP HCM

PGS. TS. Nguyễn Hữu Công – ĐH KTCN, ĐHThái Nguyên

TS. Nguyễn Mạnh Cường – Học viện KTQS

PGS. TS. Nguyễn Tăng Cường – Học viện KTQS

PGS. TS. Nguyễn Quang Địch – ĐH BK HN

PGS. TS. Lê Văn Doanh – ĐH BK HN

TS. Nguyễn Anh Duy – ĐH BK, ĐH Đà Nẵng

PGS. TS. Lê Anh Dũng – Học viện KTQS

PGS. TS. Lê Tiến Dũng – ĐH BK, ĐH Đà Nẵng

PGS. TS. Lê Bá Dũng – Viện CNTT, VHLKHCNVN

PGS. TS. Bùi Thế Dũng – Viện Vật lý, VHLKHCNVN

PGS. TS. Phạm Trung Dũng – Học viện KTQS

PGS. TS. Tô Văn Dực – Viện KH và CN Quân sự

TS. Nguyễn Quang Hải – Viện KTQS HQ

TS. Đỗ Trung Hải – ĐH KTCN, ĐHThái Nguyên

GS. TS. Đào Văn Hiệp – Học viện KTQS

TS. Đặng Xuân Hoài – Tổng Công ty Tàu thủy

PGS. TS. Nguyễn Quang Hoan – Học viện CN BCVT

GS. TSKH. Thân Ngọc Hoàn – ĐH Dân lập Hải Phòng

TS. Phạm Quốc Hoàng – Học viện KTQS

PGS. TS. Huỳnh Thái Hoàng – ĐH BK , ĐHQGTP HCM

PGS. TS. Nguyễn Như Hiển – ĐH KTCN, ĐHThái Nguyên

TS. Phan Văn Hiền – ĐH BK, ĐH Đà Nẵng

TS. Ngô Quang Hiếu – ĐH Cần Thơ

TS. Trần Thanh Hùng – ĐH Cần Thơ

GS. TSKH. Nguyễn Văn Khang – ĐH BK HN

PGS. TS. Lại Khắc Lãi – ĐH KTCN, ĐHThái Nguyên

PGS. TS. Nguyễn Ngọc Lâm – PV VIETLINA, TP.HCM

GS. TS. Lê Hùng Lân – Viện ƯDCN, Bộ KH&CN

PGS. TS. Nguyễn Văn Liễn – ĐH BK HN

PGS. TSKH. Trần Hoài Linh – ĐH BK HN

GS. TSKH. Hồ Đắc Lộc – ĐH KTCN TP HCM

TS. Nguyễn Hoàng Mai – ĐH BK, ĐH Đà Nẵng

PGS. TS. Tạ Cao Minh – ĐH BK HN

PGS. TS. Trần Trọng Minh – ĐH BK HN

GS. TS. Phan Xuân Minh – ĐH BK HN

PGS. TS. Dương Hoài Nghĩa – ĐH BK, ĐHQG TP HCM

PGS. TS. Nguyễn Chí Ngôn – ĐH Cần Thơ

PGS. TS. Nguyễn Văn  Nhờ – ĐH BK, ĐHQG TP HCM

GS. TSKH. Vũ Ngọc Phát – Viện Toán, VHLKHCNVN

GS. TS. Nguyễn Doãn Phước – ĐH BK HN

PGS. TS. Lê Hoài Quốc – Sở KH và CN TP HCM

PGS. TS. Nguyễn Chỉ Sáng – Viện NC Cơ khí

PGS. TS. Đặng Ngọc Thanh – Học viện KTQS

PGS. TS. Lưu Kim Thành – ĐH HHHP

PGS. TS. Trần Đức Thuận – Viện KH và CN Quân sự

PGS. TS. Vũ Hỏa Tiễn – Học viện KTQS

TS. Võ Như Tiến – ĐH BK, ĐH Đà Nẵng

PGS. TS. Nguyễn Tân Tiến – ĐH BK, ĐHQG TP HCM

PGS. TS. Phạm Ngọc Tiệp – ĐH HHHP

PGS. TS. Lê Tòng – ĐH GTVT

TS. Võ Minh Trí – ĐH Cần Thơ

TS. Nguyễn Thế Truyện – Viện NC ĐT-TH-TĐH

TS. Phạm Minh Tuấn – Viện CNVT, VHLKHCNVN

TSKH. Phạm Đình Tùng – Học viện KTQS

PGS. TS. Trần Xuân Tùy – ĐH BK, ĐH Đà Nẵng

PGS. TS. Đào Hoa Việt  – Học viện KTQS

PGS. TS. Đoàn Quang Vinh – ĐH BK, ĐH Đà Nẵng

PGS. TS. Trần Quang Vinh – ĐH  Quốc gia HN

GS. TS. Phạm Thị  Ngọc Yến – ĐH BK HN